สัญญาณโพสต์เมื่อ 30 ก.ย. 15:01:37 น. UTC

สินทรัพย์ ค่าเข้า เวลาหมดอายุ ตัวเลือก

EUR / USD

1.1743

17:00 UTC

โทร

EUR / USD

?

สิ้นสุดวัน UTC

วาง

เปิดเผยสัญญาณที่หายไปรับสมาชิกฟรีทันที!

แผนภูมิ EUR USD ในเวลา UTC
ไบนารีวินเนอร์คลับ | คู่มือ

Binary Options Signals Guide

สัญญาณไบนารี่ออฟชั่นฟรี | คู่มือ

ที่ best-forexrobots.org เราได้ให้สัญญาณไบนารี่ออปชั่นฟรีของเราเองแก่ผู้อ่านของเรามานานกว่าหนึ่งปีแล้วและผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่มีอะไรเป็นไปในเชิงบวก ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของเราตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเนื่องจากแต่ละสินทรัพย์ ...
อ่านเพิ่มเติม

สัญญาณฟรี EUR USD ประวัติศาสตร์

โพสต์ ค่าเข้า เวลาหมดอายุ ตัวเลือก ผลลัพธ์
28 ก.ย. 15:01:14 น. UTC 1.1664 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
24 ก.ย. 15:02:11 UTC 1.1661 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
23 ก.ย. 15:01:04 น. UTC 1.1679 17:00 UTC โทร ชนะ
21 ก.ย. 15:01:26 น. UTC 1.1763 สิ้นสุดวัน โทร สูญหาย
18 ก.ย. 15:02:21 น 1.1843 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
17 ก.ย. 15:01:47 น. UTC 1.1836 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
16 ก.ย. 15:02:04 น. UTC 1.1814 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
9 ก.ย. 15:00:59 น. UTC 1.1814 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
7 ก.ย. 14:02:03 น. UTC 1.1829 16:00 UTC โทร สูญหาย
4 ก.ย. 14:01:39 น. UTC 1.1813 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
4 ก.ย. 14:01:39 น. UTC 1.1803 16:00 UTC โทร ชนะ
1 ก.ย. 14:00:14 น. UTC 1.1943 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
1 ก.ย. 14:00:14 น. UTC 1.1966 16:00 UTC วาง ชนะ
27 ส.ค. 14:02:27 UTC 1.1816 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
27 ส.ค. 14:02:27 UTC 1.1779 16:00 UTC วาง สูญหาย
25 ส.ค. 14:02:14 UTC 1.1827 16:00 UTC วาง ชนะ
24 ส.ค. 14:01:46 น. UTC 1.1822 16:00 UTC วาง ชนะ
19 ส.ค. 14:01:32 น. UTC 1.1938 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
14 ส.ค. 16:01:33 น. UTC 1.1839 18:00 UTC โทร ชนะ
13 ส.ค. 15:02:07 น 1.1804 สิ้นสุดวัน วาง สูญหาย
13 ส.ค. 15:02:07 น 1.1822 17:00 UTC วาง ชนะ
11 ส.ค. 14:00:24 น. UTC 1.1764 16:00 UTC วาง ชนะ
10 ส.ค. 14:01:56 น 1.1763 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
7 ส.ค. 14:01:17 น 1.1792 16:00 UTC โทร สูญหาย
4 ส.ค. 14:00:42 น. UTC 1.1751 16:00 UTC โทร ชนะ
3 ส.ค. 14:02:01 UTC 1,1735 16:00 UTC โทร ชนะ
30 ก.ค. 14:01:03 น. UTC 1.1790 16:00 UTC วาง สูญหาย
29 ก.ค. 14:00:27 น 1.1765 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
24 ก.ค. 14:02:22 น 1.1623 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
23 ก.ค. 14:01:06 น. UTC 1.1586 16:00 UTC โทร ชนะ
22 ก.ค. 14:00:54 น. UTC 1.1566 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
21 ก.ค. 14:02:11 UTC 1.1455 16:00 UTC โทร ชนะ
20 ก.ค. 14:01:09 น. UTC 1.1423 16:00 UTC โทร ชนะ
17 ก.ค. 14:00:32 น. UTC 1.1434 16:00 UTC โทร ชนะ
16 ก.ค. 14:02:29 น. UTC 1.1424 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
15 ก.ค. 14:01:17 น. UTC 1.1429 16:00 UTC วาง ชนะ
14 ก.ค. 14:02:11 UTC 1.1389 16:00 UTC โทร ชนะ
13 ก.ค. 14:01:22 น. UTC 1.1358 สิ้นสุดวัน โทร สูญหาย
10 ก.ค. 14:03:03 น. UTC 1.1322 16:00 UTC โทร สูญหาย
9 ก.ค. 14:02:29 น 1.1319 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
7 ก.ค. 14:02:01 UTC 1.1290 16:00 UTC วาง สูญหาย
3 ก.ค. 14:01:37 น. UTC 1.1241 16:00 UTC โทร ชนะ
2 กรกฎาคม 14:01:24 UTC 1.1245 16:00 UTC วาง ชนะ
1 ก.ค. 14:00:01 น. UTC 1.1236 16:00 UTC โทร ชนะ
29 มิ.ย. 14:02:02 น. UTC 1.1253 16:00 UTC วาง ชนะ
26 มิ.ย. 15:01:51 น 1.1212 17:00 UTC โทร ชนะ
24 มิ.ย. 14:01:15 น. UTC 1.1263 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
22 มิ.ย. 14:01:18 น. UTC 1.1249 16:00 UTC โทร ชนะ
19 มิ.ย. 14:02:28 UTC 1.1221 16:00 UTC วาง ชนะ
18 มิ.ย. 14:01:11 UTC 1.1209 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
17 มิ.ย. 14:00:44 น. UTC 1.1219 16:00 UTC วาง ชนะ
16 มิ.ย. 14:02:59 น. UTC 1.1262 สิ้นสุดวัน วาง สูญหาย
12 มิ.ย. 14:02:13 น 1.1288 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
3 มิ.ย. 14:01:49 น. UTC 1.1221 16:00 UTC โทร ชนะ
1 มิ.ย. 14:01:01 UTC 1.1132 16:00 UTC โทร สูญหาย
28 พฤษภาคม 14:02:03 น. UTC 1.1043 16:00 UTC โทร ชนะ
27 พฤษภาคม 14:02:37 น 1.0996 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
27 พฤษภาคม 14:01:37 น. UTC 1.0980 16:00 UTC วาง ชนะ
22 พฤษภาคม 13:02:48 UTC 1.0894 สิ้นสุดวัน วาง สูญหาย
21 พฤษภาคม 14:03:00 น. UTC 1.0959 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
20 พฤษภาคม 13:02:11 UTC 1.0971 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
19 พฤษภาคม 11:03:08 น. UTC 1.0956 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
18 พฤษภาคม 14:02:57 UTC 1.0869 16:00 UTC โทร ชนะ
15 พฤษภาคม 14:02:42 UTC 1.0833 16:00 UTC วาง ชนะ
13 พฤษภาคม 13:00:54 น. UTC 1.0858 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
13 พฤษภาคม 13:00:54 น. UTC 1.0871 16:00 UTC วาง ชนะ
12 พฤษภาคม 13:01:13 น 1.0849 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
8 พฤษภาคม 13:01:41 น. UTC 1.0842 สิ้นสุดวัน โทร สูญหาย
4 พฤษภาคม 13:02:12 UTC 1.0921 16:00 UTC วาง ชนะ
30 เมษายน 13:01:07 น 1.0879 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
30 เมษายน 13:01:07 น 1.0855 16:00 UTC วาง สูญหาย
29 เมษายน 13:00:22 น 1.0855 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
28 เมษายน 13:01:16 UTC 1.0866 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
27 เมษายน 13:03:29 น 1.0843 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
24 เมษายน 13:03:06 UTC 1.0812 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
23 เมษายน 13:02:12 UTC 1.0775 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
23 เมษายน 13:02:12 UTC 1.0801 16:00 UTC โทร ชนะ
22 เมษายน 13:02:24 น 1.0866 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
21 เมษายน 13:01:37 น. UTC 1.0846 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
20 เมษายน 13:03:09 น. UTC 1.0873 16:00 UTC โทร สูญหาย
17 เมษายน 13:02:18 UTC 1.0876 16:00 UTC โทร ชนะ
16 เมษายน 13:00:33 น. UTC 1.0864 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
16 เมษายน 13:00:33 น. UTC 1.0874 16:00 UTC วาง ชนะ
15 เมษายน 13:01:07 น 1.0887 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
14 เมษายน 13:00:14 น. UTC 1.0979 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
8 เมษายน 14:00:19 น. UTC 1.0866 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
7 เมษายน 14:02:02 UTC 1.0896 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
1 เม.ย. 13:01:06 UTC 1.0953 สิ้นสุดวัน โทร สูญหาย
31 มีนาคม 14:00:37 น. UTC 1.0980 16:00 UTC โทร ชนะ
26 มีนาคม 14:02:01 UTC 1.0996 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
25 มี.ค. 15:01:47 UTC 1.0837 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
24 มี.ค. 15:02:44 UTC 1.0760 18:00 UTC วาง ชนะ
20 มี.ค. 15:03:29 น. UTC 1.0679 สิ้นสุดวัน วาง สูญหาย
19 มี.ค. 15:02:12 UTC 1.0775 18:00 UTC วาง ชนะ
18 มี.ค. 15:03:07 น. UTC 1.0915 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
18 มี.ค. 15:03:07 น. UTC 1.0870 18:00 UTC วาง ชนะ
16 มี.ค. 15:01:44 UTC 1.1157 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
13 มี.ค. 15:02:53 UTC 1.1090 18:00 UTC วาง ชนะ
12 มี.ค. 15:03:04 น. UTC 1.1183 สิ้นสุดวัน โทร สูญหาย
12 มี.ค. 15:03:04 น. UTC 1.1167 18:00 UTC โทร ชนะ
10 มีนาคม 15:03:01 น. UTC 1.1325 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
10 มีนาคม 15:03:01 น. UTC 1.1340 18:00 UTC วาง ชนะ
3 มี.ค. 16:03:11 UTC 1.1163 18:00 UTC วาง ชนะ
28 กุมภาพันธ์ 14:02:22 น 1.0964 16:00 UTC วาง สูญหาย
28 กุมภาพันธ์ 14:02:22 น 1.1004 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
25 ก.พ. 14:00:43 UTC 1.0852 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
24 ก.พ. 14:02:11 UTC 1.0830 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
21 ก.พ. 14:01:39 UTC 1.0815 16:00 UTC โทร ชนะ
19 ก.พ. 14:01:53 UTC 1.0806 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
18 ก.พ. 14:01:38 น. UTC 1.0790 16:00 UTC วาง สูญหาย
12 กุมภาพันธ์ 14:01:31 UTC 1.0904 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
12 กุมภาพันธ์ 14:01:31 UTC 1.0907 16:00 UTC วาง ชนะ
11 ก.พ. 14:00:17 น. UTC 1.0921 สิ้นสุดวัน โทร สูญหาย
11 ก.พ. 14:00:17 น. UTC 1.0909 16:00 UTC โทร ชนะ
10 ก.พ. 14:02:07 UTC 1.0933 16:00 UTC วาง ชนะ
7 กุมภาพันธ์ 14:01:28 UTC 1.0948 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
3 กุมภาพันธ์ 14:02:12 UTC 1.1051 สิ้นสุดวัน วาง สูญหาย
3 กุมภาพันธ์ 14:02:12 UTC 1.1056 16:00 UTC วาง ชนะ
31 ม.ค. 14:01:06 น. UTC 1.1057 16:00 UTC โทร ชนะ
30 ม.ค. 14:00:33 น. UTC 1.1033 สิ้นสุดวัน โทร สูญหาย
30 ม.ค. 14:00:33 น. UTC 1.1030 16:00 UTC โทร ชนะ
29 ม.ค. 14:00:07 น. UTC 1.1002 16:00 UTC โทร สูญหาย
29 ม.ค. 14:00:07 น. UTC 1.1005 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
28 ม.ค. 14:03:00 น. UTC 1.1017 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
23 ม.ค. 14:01:51 น 1.1080 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
22 ม.ค. 14:02:24 น. UTC 1.1079 สิ้นสุดวัน วาง สูญหาย
20 ม.ค. 14:02:11 UTC 1.1092 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
16 ม.ค. 14:02:33 น. UTC 1.1149 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
14 ม.ค. 14:02:21 น. UTC 1.1108 16:00 UTC วาง สูญหาย
13 ม.ค. 14:03:39 น. UTC 1.1133 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
13 ม.ค. 14:03:39 น. UTC 1.1122 16:00 UTC โทร ชนะ
10 ม.ค. 14:01:13 น. UTC 1.1116 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
8 ม.ค. 14:01:26 น. UTC 1.1109 สิ้นสุดวัน วาง สูญหาย
7 ม.ค. 14:01:42 น. UTC 1.1161 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
27 ธันวาคม 13:02:37 น 1.1157 15:00 UTC โทร ชนะ
24 ธันวาคม 13:04:09 น. UTC 1.1088 สิ้นสุดวัน โทร สูญหาย
19 ธันวาคม 13:01:42 น. UTC 1.1121 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
18 ธันวาคม 14:03:06 น. UTC 1.1128 สิ้นสุดวัน โทร สูญหาย
18 ธันวาคม 14:03:06 น. UTC 1.1123 16:00 UTC โทร ชนะ
17 ธันวาคม 13:00:58 น. UTC 1.1171 15:00 UTC โทร สูญหาย
17 ธันวาคม 13:00:58 น. UTC 1.1156 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
13 ธันวาคม 13:02:11 น 1.1154 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
13 ธันวาคม 13:02:11 น 1.1162 15:00 UTC วาง ชนะ
12 ธันวาคม 13:00:42 น. UTC 1.1141 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
12 ธันวาคม 13:00:42 น. UTC 1.1126 15:00 UTC วาง ชนะ
10 ธันวาคม 13:00:37 น. UTC 1.1082 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
6 ธันวาคม 13:03:02 น. UTC 1.0088 15:00 UTC วาง ชนะ
4 ธันวาคม 14:00:48 UTC 1.0079 สิ้นสุดวัน วาง สูญหาย
28 พ.ย. 13:02:18 น 1.1011 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
25 พ.ย. 13:00:36 น. UTC 1.1008 สิ้นสุดวัน วาง สูญหาย
25 พ.ย. 13:00:36 น. UTC 1.1019 15:00 UTC โทร ชนะ
22 พ.ย. 13:02:19 น. UTC 1.1046 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
21 พ.ย. 13:01:01 น. UTC 1.1077 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
21 พ.ย. 13:01:01 น. UTC 1.1079 15:00 UTC วาง สูญหาย
18 พ.ย. 12:00:57 UTC 1.1070 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
15 พ.ย. 12:01:39 น. UTC 1.1037 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
14 พ.ย. 55:02:16 UTC 1.0998 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
13 พ.ย. 13:01:44 น. UTC 1.1006 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
8 พ.ย. 14:03:22 น. UTC 1.1024 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
7 พ.ย. 12:01:46 น. UTC 1.1075 14:00 UTC วาง ชนะ
4 พ.ย. 12:04:07 UTC 1.1167 14:00 UTC โทร สูญหาย
4 พ.ย. 12:04:07 UTC 1.1154 สิ้นสุดวัน วาง ชนะ
1 พ.ย. 12:03:29 น. UTC 1.1164 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
1 พ.ย. 12:03:29 น. UTC 1.1154 14:00 UTC วาง ชนะ
31 ต.ค. 10:04:12 UTC 1.1156 12:00 UTC วาง ชนะ
30 ต.ค. 10:02:06 UTC 1.1126 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
29 ต.ค. 10:01:17 น. UTC 1.1085 12:00 UTC โทร สูญหาย
25 ต.ค. 15:02:11 UTC 1.1085 17:00 UTC วาง ชนะ
22 ต.ค. 15:02:47 น 1.1122 สิ้นสุดวัน วาง สูญหาย
21 ต.ค. 15:04:00 น. UTC 1.1145 17:00 UTC วาง สูญหาย
18 ต.ค. 15:02:55 น 1.1155 สิ้นสุดวัน โทร ชนะ
16 ต.ค. 15:02:19 น 1.1055 17:00 UTC โทร ชนะ
14 ต.ค. 14:02:45 น 1.1030 16:00 UTC โทร สูญหาย
17 ก.ค. 15:02:01 น. UTC 1.1685 17:00 UTC วาง ชนะ
12 ก.ค. 15:02:03 น. UTC 1.1686 17:00 UTC โทร สูญหาย
12 ก.ค. 15:02:03 น. UTC 1.1666 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
10 ก.ค. 15:00:33 น. UTC 1.1724 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
9 ก.ค. 15:02:11 น 1.1749 17:00 UTC วาง ชนะ
6 ก.ค. 15:01:21 น. UTC 1.1747 สิ้นสุดวัน UTC วาง สูญหาย
4 ก.ค. 15: 01; 34 UTC 1.1653 17:00 UTC โทร ชนะ
2 ก.ค. 15:01:56 น 1.1595 17:00 UTC วาง สูญหาย
2 ก.ค. 15:01:56 น 1.1622 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
29 มิ.ย. 15:02:31 น 1.1667 17:00 UTC โทร ชนะ
27 มิ.ย. 15:01:16 น. UTC 1.1595 17:00 UTC วาง ชนะ
22 มิ.ย. 15:00:13 น. UTC 1.1645 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
20 มิ.ย. 15:00:34 น. UTC 1.1591 สิ้นสุดวัน UTC โทร สูญหาย
19 มิ.ย. 15:01:04 น. UTC 1.1581 17:00 UTC โทร สูญหาย
18 มิ.ย. 15:00:09 น. UTC 1.1622 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
13 มิ.ย. 15:00:26 น. UTC 1.1785 17:00 UTC โทร ชนะ
12 มิ.ย. 15:01:13 น. UTC 1.1779 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
5 มิ.ย. 15:01:32 น. UTC 1.1685 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
4 มิ.ย. 15:02:09 น. UTC 1.1695 17:00 UTC วาง ชนะ
30 พฤษภาคม 15:01:14 น. UTC 1.1627 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
23 พฤษภาคม 15:01:43 น. UTC 1.1693 สิ้นสุดวัน UTC วาง สูญหาย
21 พฤษภาคม 15:02:01 น. UTC 1.1775 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
18 พฤษภาคม 15:01:09 น. UTC 1.1777 17:00 UTC โทร ชนะ
15 พฤษภาคม 15:02:04 น. UTC 1.1871 17:00 UTC โทร สูญหาย
15 พฤษภาคม 15:02:04 น. UTC 1.1824 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
11 พฤษภาคม 16:00:15 น. UTC 1.1951 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
10 พฤษภาคม 15:01:36 น. UTC 1.1896 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
08 พฤษภาคม 15:03:41 น 1.1867 17:00 UTC โทร ชนะ
07 พฤษภาคม 15:02:22 น 1.1934 17:00 UTC โทร สูญหาย
04 พฤษภาคม 15:01:02 น. UTC 1.1960 17:00 UTC โทร ชนะ
03 พฤษภาคม 15:02:39 น 1.1982 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
02 พฤษภาคม 16:03:44 UTC 1.1952 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
24 เมษายน 15:01:12 UTC 1.2242 สิ้นสุดวัน UTC โทร สูญหาย
23 เมษายน 15:00:59 น. UTC 1.2212 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
20 เม.ย. 15:02:08 UTC 1.2277 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
19 เม.ย. 15:01:35 น. UTC 1.2368 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
17 เม.ย. 15:01:03 น. UTC 1.2366 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
13 เม.ย. 15:01:06 น. UTC 1.2337 สิ้นสุดวัน UTC โทร สูญหาย
12 เม.ย. 15:00:32 น. UTC 1.2315 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
11 เมษายน 15:00:18 น. UTC 1.2362 สิ้นสุดวัน UTC วาง สูญหาย
10 เม.ย. 15:01:51 น 1.2345 17:00 UTC วาง ชนะ
4 เมษายน 15:02:22 น 1.2286 สิ้นสุดวัน UTC วาง สูญหาย
2 เมษายน 15:00:47 UTC 1.2310 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
28 มี.ค. 15:02:47 UTC 1.2334 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
23 มี.ค. 15:02:21 น. UTC 1.2360 17:00 UTC โทร ชนะ
22 มี.ค. 15:00:16 UTC 1.2303 17:00 UTC วาง สูญหาย
21 มี.ค. 15:01:13 น. UTC 1.2306 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
21 มี.ค. 15:01:13 น. UTC 1.2277 17:00 UTC วาง ชนะ
20 มี.ค. 15:00:51 น. UTC 1.2260 17:00 UTC วาง ชนะ
19 มี.ค. 15:01:00 UTC 1.2324 17:00 UTC โทร ชนะ
16 มี.ค. 15:00:34 น. UTC 1.2295 17:00 UTC โทร สูญหาย
15 มี.ค. 15:00:29 น. UTC 1.2317 17:00 UTC วาง ชนะ
13 มี.ค. 15:01:11 UTC 1.2388 17:00 UTC โทร ชนะ
9 มี.ค. 15:01:19 น. UTC 1.2315 17:00 UTC โทร ชนะ
8 มี.ค. 15:01:32 UTC 1.2354 17:00 UTC วาง ชนะ
6 มี.ค. 15:01:47 UTC 1.2415 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
5 มี.ค. 15:00:58 น. UTC 1.2322 17:00 UTC โทร ชนะ
2 มีนาคม 15:01:16 UTC 1.2328 สิ้นสุดวัน UTC โทร สูญหาย
1 มี.ค. 15:00:49 น. UTC 1.2193 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
28 ก.พ. 15:04:05 น. UTC 1.2202 17:00 UTC วาง ชนะ
27 ก.พ. 15:02:27 UTC 1.2276 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
26 ก.พ. 15:03:09 น. UTC 1.2294 17:00 UTC วาง สูญหาย
21 ก.พ. 15:00:44 UTC 1.2307 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
19 ก.พ. 15:02:02 น. UTC 1.2393 17:00 UTC โทร ชนะ
14 ก.พ. 15:01:54 น 1.2347 17:00 UTC โทร ชนะ
13 ก.พ. 15:02:01 น. UTC 1.2358 17:00 UTC โทร ชนะ
12 ก.พ. 15:01:07 น 1.2274 17:00 UTC โทร สูญหาย
9 ก.พ. 15:00:09 น. UTC 1.2232 17:00 UTC วาง ชนะ
8 ก.พ. 15:02:11 UTC 1.2257 17:00 UTC วาง ชนะ
7 ก.พ. 15:00:45 น. UTC 1.2328 17:00 UTC วาง ชนะ
6 ก.พ. 15:00:52 น 1.2363 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
1 ก.พ. 15:00:01 น. UTC 1.2435 17:00 UTC วาง สูญหาย
1 ก.พ. 15:00:01 น. UTC 1.2462 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
31 ม.ค. 15:01:37 น. UTC 1.2431 17:00 UTC วาง ชนะ
30 ม.ค. 15:03:07 น. UTC 1.2429 17:00 UTC วาง ชนะ
29 ม.ค. 15:00:06 น. UTC 1.2377 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
26 ม.ค. 15:00:24 น. UTC 1.2462 สิ้นสุดวัน UTC โทร สูญหาย
22 ม.ค. 15:02:14 น. UTC 1.2233 17:00 UTC วาง ชนะ
19 ม.ค. 15:01:09 น. UTC 1.2231 17:00 UTC วาง สูญหาย
17 ม.ค. 15:01:04 น. UTC 1.2199 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
16 ม.ค. 15:01:33 น. UTC 1.2226 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
15 ม.ค. 15:00:41 น. UTC 1.2266 17:00 UTC วาง ชนะ
11 ม.ค. 15:02:02 น. UTC 1.2046 17:00 UTC โทร สูญหาย
10 ม.ค. 15:00:42 น. UTC 1.1979 17:00 UTC วาง ชนะ
02 ม.ค. 15:00:36 น. UTC 1.2038 17:00 UTC วาง สูญหาย
29 ธันวาคม 15:00:03 น. UTC 1.1998 17:00 UTC โทร ชนะ
27 ธันวาคม 15:02:27 UTC 1.1888 สิ้นสุดวัน UTC วาง สูญหาย
22 ธันวาคม 15:01:04 น. UTC 1.1845 17:00 UTC วาง ชนะ
20 ธันวาคม 15:00:08 น. UTC 1.1859 17:00 UTC โทร ชนะ
19 ธันวาคม 15:00:59 น. UTC 1.1833 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
14 ธันวาคม 15:00:43 น. UTC 1.1791 17:00 UTC วาง ชนะ
12 ธ.ค. 15:01:00 น. UTC 1.1730 17:00 UTC วาง ชนะ
11 ธันวาคม 15:00:07 น. UTC 1.1791 17:00 UTC โทร ชนะ
8 ธันวาคม 15:01:46 UTC 1.1751 17:00 UTC วาง สูญหาย
6 ธันวาคม 15:00:11 UTC 1.1795 17:00 UTC วาง ชนะ
5 ธันวาคม 15:01:06 น. UTC 1.1823 17:00 UTC วาง ชนะ
1 ธันวาคม 15:00:29 น. UTC 1.1871 17:00 UTC โทร ชนะ
30 พ.ย. 15:01:04 น 1.1923 17:00 UTC โทร สูญหาย
30 พ.ย. 15:01:04 น 1.1896 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
29 พ.ย. 15:00:21 น. UTC 1.1855 17:00 UTC โทร ชนะ
28 พ.ย. 15:01:32 น. UTC 1.1865 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
27 พ.ย. 15:02:14 น. UTC 1.1908 17:00 UTC วาง สูญหาย
24 พ.ย. 15:00:33 น. UTC 1.1933 17:00 UTC โทร ชนะ
17 พ.ย. 15:00:15 น. UTC 1.1779 17:00 UTC วาง สูญหาย
16 พ.ย. 15:01:07 น 1.1775 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
14 พ.ย. 15:00:38 น. UTC 1.1763 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
9 พ.ย. 15:00:27 น. UTC 1.1634 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
6 พ.ย. 15:01:01 น. UTC 1.1590 17:00 UTC โทร ชนะ
3 พ.ย. 15:00:42 น. UTC 1.1605 สิ้นสุดวัน UTC วาง สูญหาย
30 ต.ค. 15:00:49 น. UTC 1.1632 17:00 UTC โทร ชนะ
26 ต.ค. 15:00:21 น. UTC 1.1699 17:00 UTC วาง ชนะ
23 ต.ค. 15:02:02 น. UTC 1.1761 17:00 UTC โทร สูญหาย
20 ต.ค. 15:00:19 น. UTC 1.1778 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
18 ต.ค. 15:02:23 น 1.1778 17:00 UTC โทร ชนะ
17 ต.ค. 15:00:57 น. UTC 1.1757 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
13 ต.ค. 15:03:24 น 1.1835 17:00 UTC วาง ชนะ
11 ต.ค. 15:01:49 น. UTC 1.1855 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
9 ต.ค. 15:02:44 UTC 1.1737 17:00 UTC โทร ชนะ
5 ต.ค. 15:08:11 น 1.1710 สิ้นสุดวัน UTC วาง สูญหาย
29 ก.ย. 13:01:47 น. UTC 1.1799 สิ้นสุดวัน UTC วาง สูญหาย
28 ก.ย. 13:03:21 น. UTC 1.1781 15:00 UTC โทร ชนะ
27 ก.ย. 13:02:59 น. UTC 1.1748 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
26 ก.ย. 13:03:11 UTC 1.1780 15:00 UTC วาง ชนะ
25 ก.ย. 13:04:44 UTC 1.1860 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
22 ก.ย. 13:02:56 น 1.1954 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
18 ก.ย. 13:07:05 น. UTC 1.1948 สิ้นสุดวัน UTC วาง สูญหาย
15 ก.ย. 13:08:27 UTC 1.1947 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
14 ก.ย. 13:09:54 น. UTC 1.1912 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
13 ก.ย. 15:05:11 น 1.1895 17:00 UTC วาง ชนะ
12 ก.ย. 15:00:39 น. UTC 1.1964 17:00 UTC โทร สูญหาย
11 ก.ย. 15:00:07 น. UTC 1.1970 17:00 UTC วาง ชนะ
6 ก.ย. 15:02:07 น 1.1934 17:00 UTC วาง ชนะ
4 ก.ย. 15:00:19 น. UTC 1.1894 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
31 ส.ค. 15:02:26 น 1.1882 17:00 UTC โทร สูญหาย
28 ส.ค. 15:02:16 น 1.1961 17:00 UTC โทร ชนะ
25 ส.ค. 15:03:33 น 1.1875 17:00 UTC โทร ชนะ
21 ส.ค. 15:00:26 น. UTC 1.1819 17:00 UTC โทร ชนะ
11 ส.ค. 15:01:18 UTC 1.1823 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
10 ส.ค. 15:04:51 UTC 1.1752 17:00 UTC โทร ชนะ
9 ส.ค. 16:02:26 น 1.1760 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
2 ส.ค. 15:01:52 น 1.1863 17:00 UTC โทร ชนะ
1 ส.ค. 15:03:01 น. UTC 1.1809 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
31 ก.ค. 15:00:44 UTC 1.1762 17:00 UTC โทร ชนะ
28 ก.ค. 15:02:12 น 1.1757 17:00 UTC โทร สูญหาย
27 ก.ค. 15:01:24 น. UTC 1.1673 17:00 UTC วาง ชนะ
14 ก.ค. 15:07:11 UTC 1.1448 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
11 ก.ค. 15:08:48 UTC 1.1429 17:00 UTC โทร ชนะ
10 ก.ค. 15:06:17 น 1.1398 สิ้นสุดวัน UTC โทร สูญหาย
7 ก.ค. 15:04:48 UTC 1.1400 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
6 ก.ค. 15:05:39 น 1.1403 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
3 ก.ค. 15:11:29 น. UTC 1.1361 17:00 UTC วาง ชนะ
27 มิ.ย. 15:09:44 UTC 1.1295 17:00 UTC โทร ชนะ
26 มิ.ย. 15:11:13 น. UTC 1.1200 17:00 UTC วาง ชนะ
22 มิ.ย. 15:06:08 น 1.1149 17:00 UTC วาง สูญหาย
21 มิ.ย. 15:02:23 น. UTC 1.1150 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
19 มิ.ย. 15:03:33 น. UTC 1.1163 17:00 UTC วาง ชนะ
14 มิ.ย. 15:02:11 UTC 1.1256 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
13 มิ.ย. 15:05:49 น. UTC 1.1199 สิ้นสุดวัน UTC วาง สูญหาย
7 มิ.ย. 15:01:59 น. UTC 1.1251 สิ้นสุดวัน UTC วาง สูญหาย
4 พฤษภาคม 14:11:53 น 1.0955 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
25 เมษายน 13:30:39 UTC 1.0926 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
18 เม.ย. 16:02:08 UTC 1.0711 18:00 UTC โทร ชนะ
12 เมษายน 10:45:24 UTC 1.0633 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
11 เมษายน 10:04:28 UTC 1.0612 12:00 UTC โทร ชนะ
7 เมษายน 10:11:25 UTC 1.0627 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
6 เมษายน 12:39:50 UTC 1.0661 14:00 UTC โทร สูญหาย
5 เมษายน 11:05:29 UTC 1.0675 13:00 UTC โทร สูญหาย
30 มี.ค. 16:05:14 UTC 1.0716 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
28 มี.ค. 17:13:20 น. UTC 1.0826 19:00 UTC วาง ชนะ
15 มี.ค. 18:24:58 UTC 1.0697 20:00 UTC โทร ชนะ
14 มี.ค. 09:50:35 น. UTC 1.0629 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
10 มี.ค. 19:26:03 น. UTC 1.0692 21:00 UTC โทร สูญหาย
3 มี.ค. 11:24:04 UTC 1.0546 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
1 มี.ค. 19:14:23 UTC 1.0555 21:00 UTC วาง ชนะ
28 ก.พ. 14:34:51 UTC 1.0572 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
24 ก.พ. 13:23:16 น. UTC 1.0601 15:00 UTC วาง ชนะ
21 ก.พ. 15:34:21 น 1.0546 17:00 UTC โทร ชนะ
13 ก.พ. 12:09:52 UTC 1.0633 14:00 UTC วาง ชนะ
9 ก.พ. 12:47:35 UTC 1.0664 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
8 ก.พ. 17:12:10 UTC 1.0694 19:00 UTC วาง ชนะ
7 กุมภาพันธ์ 12:01:35 น 1.0677 14:00 UTC โทร สูญหาย
2 ก.พ. 16:35:59 น. UTC 1.0789 18:00 UTC วาง ชนะ
1 กุมภาพันธ์ 12:07:15 UTC 1.0770 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
31 ม.ค. 17:18:24 น. UTC 1.0778 19:00 UTC วาง สูญหาย
25 ม.ค. 15:51:07 น 1.0749 18:00 UTC โทร สูญหาย
24 ม.ค. 16:29:51 UTC 1.0739 19:00 UTC วาง ชนะ
20 ม.ค. 16:59:23 น. UTC 1.0694 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
19 ม.ค. 17:26:19 น. UTC 1.0641 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
11 ม.ค. 18:20:03 น. UTC 1.0596 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
10 ม.ค. 17:04:55 น. UTC 1.0555 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
15 ธันวาคม 16:06:27 UTC 1.0388 18:00 UTC วาง สูญหาย
28 พ.ย. 17:21:26 น. UTC 1.0587 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
25 พ.ย. 16:04:34 น. UTC 1.0597 18:00 UTC วาง ชนะ
18 พ.ย. 18:54:23 น 1.0583 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
14 พ.ย. 16:23:40 น. UTC 1.0733 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
14 ต.ค. 15:42:04 น 1.0982 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
10 ต.ค. 15:21:33 น 1.1144 17:00 UTC วาง ชนะ
7 ต.ค. 15:22:05 น. UTC 1.1163 17:00 UTC วาง สูญหาย
6 ต.ค. 18:11:56 น 1.1144 20:00 UTC วาง สูญหาย
14 ก.ย. 16:36:29 น. UTC 1.1253 18:00 UTC วาง ชนะ
12 ก.ย. 17:23:59 น. UTC 1.1244 19:00 UTC วาง ชนะ
9 ก.ย. 16:53:15 น 1.1219 19:00 UTC โทร ชนะ
7 ก.ย. 17:30:04 น. UTC 1.1240 19:00 UTC โทร ชนะ
6 ก.ย. 18:43:28 น 1.1249 20:00 UTC วาง ชนะ
29 มิ.ย. 12:59:20 น. UTC 1.1118 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
28 มิ.ย. 16:16:54 น. UTC 1.1065 18:00 UTC โทร สูญหาย
23 มิ.ย. 15:28:52 น 1.1333 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
23 มิ.ย. 15:28:52 น 1.1303 17:00 UTC โทร สูญหาย
22 มิ.ย. 12:06:38 UTC 1.1303 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
16 มิ.ย. 17:41:32 น. UTC 1.1253 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
15 มิ.ย. 17:44:58 น. UTC 1.1258 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
10 มิ.ย. 13:44:05 น. UTC 1.1276 สิ้นสุดวัน UTC วาง ชนะ
7 มิ.ย. 17:19:28 น. UTC 1.1362 19:00 UTC โทร ชนะ
3 มิ.ย. 10:45:42 UTC 1.1147 18:00 UTC โทร ชนะ
3 มิ.ย. 10:45:42 UTC 1.1163 สิ้นสุดวัน UTC โทร ชนะ
27 พฤษภาคม 16:16:25 น 1.1145 18:00 UTC โทร สูญหาย
19 พฤษภาคม 18:07:25 CET 1.1202 20:00 CET วาง ชนะ
29 เม.ย. 14:55:27 GMT 1.1444 สิ้นสุดวันที่ CET โทร ชนะ
27 เม.ย. 15:19:04 น. GMT 1.1324 17:00 CET โทร สูญหาย
26 เม.ย. 15:52:28 GMT 1.1312 17:00 CET วาง ชนะ
13 เม.ย. 18:07:50 น 1.1266 สิ้นสุดวันที่ CET วาง สูญหาย
11 เม.ย. 17:21:52 GMT 1.1421 19:00 CET วาง ชนะ
08 เม.ย. 19:02:17 น 1.1397 21:00 CET วาง ชนะ
05 เม.ย. 14:57:30 น. CET 1.1370 16:00 CET วาง ชนะ
30 มี.ค. 19:42:01 น 1.1336 21:00 CET โทร ชนะ
22 มี.ค. 16:52:06 น 1.1241 18:00 CET โทร ชนะ
10 ก.พ. 17:14:28 GMT 1.1276 สิ้นสุดวันที่ CET โทร ชนะ
09 ก.พ. 18:36:56 GMT 1.1298 20:00 CET วาง ชนะ